» Dowiedz się więcej

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).


Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.).


Umowa AETR

Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)


Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.)


Prawo o ruchu drogowym

Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)


Ustawa o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)


Prawo przewozowe

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.)


Ustawa o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)


Prawo o miarach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (Dz. U. 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.)


Ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)


Ustawa o systemie tachografów cyfrowych

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.)


Konwencja ATP

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 254)


Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. nr 86, poz. 721, z późn. zm.)

» Poza tematem

Resident 2

001 - Silos - Tkaczykowski

Kanał kierowcy ciężarówki

Resident 3

MAN TGA 18.430

Wymiana bezpieczników

Resident 5

Praca Kierowcy Cieżarówki w UE

KD truck - Life on the road

Resident 6

Tachograf cyfrowy VDO

prezentacja obsługi

Resident 7

Scania 114L 380

Zmiana biegów - Tkaczykowski


więcej »

» Dowiedz się więcej

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
U nas zawsze znajdziesz aktualną ustawę o transporcie drogowym.


Przewóz drogowy tow. niebezpiecznych

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.).
Aktualna ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

więcej »